Zoek

Spelling

Wanneer is er sprake van spellingproblemen?

In groep 3 leert een kind lezen en schrijven. Het schrijven van woorden begint: ‘mkm’ (medeklinker-klinker-medeklinker) en klankzuivere woorden. Dit betekent: schrijven wat je hoort. Bijvoorbeeld het woord: boom.
Je hoort boom, deelt het woord in klanken b-oo-m en schrijft de juiste letters bij de klanken.
Vaak beginnen de eerste spellingsproblemen wanneer een kind moeite heeft met de tweetekenklanken (bijvoorbeeld de ui, eu, ei) Het kind draait de letters om (iu, ue, ie) of gebruikt de verkeerde letters, een ui in plaats van een eu.
Langzamerhand worden de woorden langer en komen er spellingsregels aan bod. Je schrijft niet meer alleen wat je hoort (fonetisch). Voor sommige kinderen is dat lastig.
Om een woord op de juiste manier te schrijven moet je spellingsregels kennen en de juiste regel kunnen toepassen. Daarnaast is het belangrijk dat je een woord vaak gehoord, gezien en geschreven hebt, zodat je het woord in je geheugen inprent. Kinderen met spellingsproblemen hebben veel extra herhaling en inprenting nodig. 

Wanneer begeleiding?

Wanneer kinderen fouten blijven maken in de juiste klank-teken koppeling (het vlot kunnen koppelen van letters aan klanken),  onvoldoende vooruit gaan en/of achterlopen ten opzichte van leeftijdsgenootjes kan remedial teaching van grote meerwaarde zijn. Door middel van onderzoek kijk ik eerst waar het probleem zich bevindt. Vervolgens pas ik de begeleiding hier op aan. 

Dyslexie

Sommige kinderen komen voor vergoeding van een dyslexietraject in aanmerking, anderen niet omdat ze bijvoorbeeld te “goed” scoren. Deze kinderen kunnen bij mij terecht voor extra ondersteuning passend bij hun onderwijsbehoeften. De spelling wordt weer opgebouwd vanuit de basis met behulp van remediërende spellingmethodes (waaronder o.a. Spellingsprint en Spelling in de Lift).

De begeleiding stem ik altijd af met de taalmethode die op school gehanteerd wordt. Dit om verwarring bij de leerling te voorkomen. 

Op school

Scholen werken met een dyslexieprotocol. Voordat een kind  mogelijk in aanmerking komt voor een vergoed dyslexietraject, betekent dit dat er eerst twee keer tien weken extra ondersteuning gegeven moet zijn. Deze ondersteuning bied ik als Remedial Teacher.
Op school voer ik een spellingsonderzoek uit om de onderwijsbehoeften van een leerling in kaart te brengen. Aan de hand hiervan stel ik een handelingsplan op voor zowel het werken in de klas als de individuele begeleiding.

Remedial teaching is inzetbaar voor spelling op het gebied van:

  • Juiste klank-tekenkoppeling
  • Spellingsbewustzijn
  • Inprenting
  • Spellingsregels
  • Werkwoordspelling
  • Dyslexie: voortraject, geen vergoede behandeling, na-traject