Zoek

Rekenen

Wanneer is er sprake van een rekenprobleem?

Soms lukt het een kind niet meer om de rekenstof uit de klas bij te houden. Hij/zij krijgt het rekenwerk niet af en wordt onzeker over zijn/haar rekenvaardigheden. Dit kan zelfs leiden tot lichamelijke klachten zoals buikpijn of slecht slapen.
Als het niet meer lukt om leerstof uit de klas bij te houden, kan dat verschillende oorzaken hebben. Met een rekenonderzoek en middels een diagnostisch gesprek kan ik vaststellen wat er aan de hand is.

Voorbeelden van rekenproblemen

Automatiseren/memoriseren

Regelmatig ligt het probleem met rekenen aan de basis van het vlot uitrekenen van eenvoudige sommen. Om een som zonder tellen uit te kunnen rekenen, moet je splitsingen in één keer uit je hoofd kunnen opnoemen. Dat noemen we memoriseren. Wanneer je kunt memoriseren, is het makkelijker om een som over een tiental (zoals bijvoorbeeld 7 + 5) uit te rekenen.  Je kunt niet altijd zien of een kind een som ‘tellend’ oplost. Vaak horen kinderen in de klas dat ze hun vingers niet meer mogen gebruiken. Een kind is dan heel inventief: hij/zij legt de handen onder tafel, telt op de klok, via de platen op het plafond of zelfs met wiebelende tenen.

Tijdens een rekenonderzoek mogen kinderen mij laten zien hoe ze rekenen. Ze mogen de handen op tafel leggen en tellen. Door vragen te stellen kom ik te weten hoe het kind precies rekent. Door te werken aan de basis van rekenen zorg je ervoor dat het kind de moeilijkere sommen uitrekent zonder zijn of haar vingers. Het rekenen in de klas gaat dan vaak beter.

Tafels

Naast de basis van het vlot uitrekenen van eenvoudige rekensommen is er nog een veel voorkomend rekenprobleem bij jonge kinderen: de tafels. De meeste kinderen leren deze goed uit hun hoofd door ze veel te oefenen. De tafels zijn dan gememoriseerd. Een enkeling lukt dit niet. Zelfs het automatiseren is voor deze kinderen lastig. Bij het automatiseren gaat het erom dat een kind binnen 10 seconden het goede antwoord weet. Er mag gebruik gemaakt worden van een tussenstapje. Een kind is dus nog heel even aan het rekenen voordat hij/zij het antwoord weet. Bij memoriseren kan een kind het antwoord vlot en goed geven. Bij mijn begeleiding benut ik vaak talenten en interesses van kinderen. Ik zet verschillende methodes in om de tafels te automatiseren en vervolgens te memoriseren. 

Redactiesommen

Redactiesommen, ook wel verhaalsommen genoemd, zijn voor veel kinderen een struikelblok. Kinderen moeten binnen een redactiesom rekengegevens kunnen verzamelen, een rekenvraag vast kunnen stellen, rekengegevens kunnen ordenen en tevens verschillende manieren van berekenen toe kunnen passen.