Search

Lezen

Wanneer is er sprake van leesproblemen?

In groep 3 starten kinderen met het aanvankelijk lezen (het beginnende lezen). Kinderen leren letters ontcijferen en deze samenvoegen tot woorden. Het is heel belangrijk dat leerlingen de geleerde klanktekenkoppelingen in woorden oefenen en zodra dat mogelijk is in zinnen en teksten. Accuratesse is hierbij het doel en niet tempo. In de tweede helft van groep 3 komen de meeste leerlingen in de fase van het voortgezet lezen. Vanaf dat moment ontwikkelen ze hun leesvaardigheid door veel te lezen. Bij niet alle kinderen gaat het leesproces vanzelf. Zij blijven bijvoorbeeld spellen of hebben nog moeite met het koppelen van klanken aan letters (klank-tekenkoppeling). 

Wanneer remedial teaching?

In mijn praktijk komen onder andere kinderen met een vermoeden van dyslexie. Voordat zij voor vergoede zorg en/of onderzoek in aanmerking komen, moet er twee keer tien weken extra begeleiding in de week aangeboden zijn. Wanneer geboden hulp op school onvoldoende werkt, kan remedial teaching helpend zijn. Dit geldt ook voor kinderen met dyslexie die niet in aanmerking komen voor vergoede zorg. Ook na een dyslexietraject kan ik verdere ondersteuning met lezen (en spellen) bieden.

Op school

Wanneer een leerling in de klas vastloopt binnen het leesproces, bied ik bovengenoemde begeleiding ook op scholen. Dit kan individueel of in groepsverband.

Enkele werkvormen die ik gebruik:

  • Connect lezen: Connect Lezen is een intensief interventieprogramma voor leerlingen in groep 3 en groep 4 die moeite hebben met lezen. Er wordt gebruik gemaakt van ‘Connect Klanken en Letters’, ‘Connect Woordherkenning’ en ‘Connect Vloeiend Lezen’
  • RALFI lezen: RALFI (Repeated, Assisted, Level, Feedback, Interaction) is een leesmethodiek voor zwakke lezers die gebaseerd is op herhaald lezen. Het is een interventieprogramma voor leerlingen die langdurig traag blijven lezen en die niet tot het niveau van automatisering komen. Naast herhaald, ondersteunend en veel lezen staat het leesbegrip en de interesse van het kind centraal.
  • Theaterlezen

Tijdens de begeleiding staat niet alleen de leesvaardigheid, maar vooral ook het leesplezier voorop.