Zoek

Hoogbegaafdheid

Didactische begeleiding

Een kind is hoogbegaafd, maar haalt op school toch geen goede resultaten. Het kan zijn dat er sprake is van hiaten binnen de lesstof: delen van de lesstof worden nog niet beheerst of strategieën worden onjuist toegepast. Deze hiaten ontstaan bij hoogbegaafde kinderen bijvoorbeeld door:

  • Werken vanuit een eigen inzicht, zonder een strategie te gebruiken
  • Lesstof niet begrijpen, omdat er sterke behoefte is voor top-down aanbod
  • Onvoldoende getalinzicht, wat strategiegebruik belemmert
  • Het leren op basis van inzicht in plaats van herhaling wat leidt tot onvoldoende training van het geheugen en automatisering
  • Eigen strategieën toepassen (autodidact aangeleerd, maar niet passend bij de som)

 Hoogbegaafde kinderen  leren niet alleen sneller en onthouden veel dingen beter, maar ze leren ook kwalitatief anders. Dat betekent dat deze leerlingen een specifieke benadering nodig hebben om met voldoende autonomie en passende top-downinstructie hiaten weg te werken.

In mijn praktijk bied ik deze benadering. Ik ben gecertificeerd hoogbegaafdheidsspecialist en heb ruim 25 jaar ervaring in het onderwijs. Ik bied individuele, didactische begeleiding en coaching voor hoogbegaafde leerlingen, maar ook begeleiding voor leerkrachten en teams om hoogbegaafde leerling zo goed mogelijk passend onderwijs te kunnen bieden. 

Aanpak didactische begeleiding

  • Vastellen waar hiaten binnen de lesstof zitten
  • Top-down instructie per leerdoel
  • Doorbreken van gedrag (ontwijken, gokken etc.)
  • Overdracht aanpak delen met de leerkracht

De benodigde route kan per kind sterk verschillen. Tijdens de intake bespreek ik graag wat de mogelijkheden zijn. Vaak kan binnen een kort traject (4 tot 6 weken) al veel vooruitgang boeken. Na 4 tot 6 weken volgt een evaluatie, uiteraard is verlenging mogelijk.