Downloads

Wandel en wisselkaartjes groep 6

De werkvorm ''Wandel & Wissel'' kan goed ingezet worden bij het lezen van woorden. Alle leerlingen krijgen een kaartje en iedereen wandelt met zijn/haar kaartje door de klas, de speelzaal of op het plein. Wanneer de leerkracht ''stop'' zegt, wordt er een duo gevormd met de persoon die het dichtstbij staat. Eerst leest de een het kaartje voor en dan de ander. Na het voorlezen wisselen de leerlingen van kaartje. Daarna loopt iedereen weer door elkaar tot de leerkracht weer ''stop'' zegt.

Wandel en wisselkaartjes groep 7

De werkvorm ''Wandel & Wissel'' kan goed ingezet worden bij het lezen van woorden. Alle leerlingen krijgen een kaartje en iedereen wandelt met zijn/haar kaartje door de klas, de speelzaal of op het plein. Wanneer de leerkracht ''stop'' zegt, wordt er een duo gevormd met de persoon die het dichtstbij staat. Eerst leest de een het kaartje voor en dan de ander. Na het voorlezen wisselen de leerlingen van kaartje. Daarna loopt iedereen weer door elkaar tot de leerkracht weer ''stop'' zegt.

Huiswerkplanner

Een goede planning geeft duidelijkheid, overzicht en structuur. Door gebruik te maken van kleurcodes in je planning, zorg je nog meer voor rust en overzicht. Markeer proefwerken bijvoorbeeld groen en SO's geel, vrije tijd/ sport oranje etc.
Praatkaartjes Corona

11 mei gaan de basisscholen weer open. De afgelopen periode kan voor veel kinderen een spannende en onwerkelijke tijd zijn geweest. Deze praatkaartjes kunnen helpend zijn om het gesprek aan gaan.

Dramakaartjes Uitbeelden

Je kan deze kaartjes klassikaal, in groepjes of in tweetallen gebruiken. Laat een leerling een kaartje trekken en uitbeelden wat er op een kaartje staat. Je kunt de kaartjes ook dubbel uitprinten. Alle leerlingen krijgen een kaartje. Wanneer iemand in de kring of voor de klas uitbeeldt wat op jouw kaartje staat, loop je naar diegene toe, je kaartje wordt gecontroleerd. Is het goed? Dan mag jij uitbeelden wat op jouw andere kaartje staat.

Spellingsoefening ''Roll it!''

Het spel ''Roll it'' kan individueel gespeeld worden of is in te zetten als coöperatieve werkvorm. Door dit spel te spelen, worden woorden spelenderwijs ingeprent. Laat de leerlingen 6 woorden kiezen die zij nog moeilijk vinden. De woorden schrijven ze in het vakje onder een dobbelsteen. Controleer wel goed voordat de leerling begint of de gekozen woorden correct zijn opgeschreven om foutieve inprenting te voorkomen. De leerlingen gooien met de dobbelsteen en schrijven het woord bij de dobbelsteen dat ze erbij hebben gekozen. Blijf gooien tot alle vakjes gevuld zijn. Sterke spellers kun je 6 categorieën laten kiezen. Bij elke categorie schrijven zij een woord. Laat de woorden na afloop controleren en laat foutief geschreven woorden in zijn geheel opnieuw opschrijven, zodat deze juist worden ingeprent.

Canadees Rekenen

Het spelletje Canadees rekenen is een eenvoudig rekenspel voor twee personen waarmee tafels of eenvoudige plussommen kunnen worden geoefend.
r>Werkdocument stand van zaken thuisonderwijs

Een werkdocument voor leerkrachten en IB'ersLeerlingkaart thuisonderwijs en nulmeting

Een werkdocument voor leerkrachten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren om zichtbaar te krijgen hoe het thuisonderwijs verloopt. Op bladzijde twee een overzicht om doelen vast te stellen (nulmeting).