Downloads

Wandel en wisselkaartjes groep 6

De werkvorm ''Wandel & Wissel'' kan goed ingezet worden bij het lezen van woorden. Alle leerlingen krijgen een kaartje en iedereen wandelt met zijn/haar kaartje door de klas, de speelzaal of op het plein. Wanneer de leerkracht ''stop'' zegt, wordt er een duo gevormd met de persoon die het dichtstbij staat. Eerst leest de een het kaartje voor en dan de ander. Na het voorlezen wisselen de leerlingen van kaartje. Daarna loopt iedereen weer door elkaar tot de leerkracht weer ''stop'' zegt.

Wandel en wisselkaartjes groep 7

De werkvorm ''Wandel & Wissel'' kan goed ingezet worden bij het lezen van woorden. Alle leerlingen krijgen een kaartje en iedereen wandelt met zijn/haar kaartje door de klas, de speelzaal of op het plein. Wanneer de leerkracht ''stop'' zegt, wordt er een duo gevormd met de persoon die het dichtstbij staat. Eerst leest de een het kaartje voor en dan de ander. Na het voorlezen wisselen de leerlingen van kaartje. Daarna loopt iedereen weer door elkaar tot de leerkracht weer ''stop'' zegt.

Huiswerkplanner

Een goede planning geeft duidelijkheid, overzicht en structuur. Door gebruik te maken van kleurcodes in je planning, zorg je nog meer voor rust en overzicht. Markeer proefwerken bijvoorbeeld groen en SO's geel, vrije tijd/ sport oranje etc.

Praatkaartjes Corona

11 mei gaan de basisscholen weer open. De afgelopen periode kan voor veel kinderen een spannende en onwerkelijke tijd zijn geweest. Deze praatkaartjes kunnen helpend zijn om het gesprek aan gaan.

Dramakaartjes Uitbeelden

Je kan deze kaartjes klassikaal, in groepjes of in tweetallen gebruiken. Laat een leerling een kaartje trekken en uitbeelden wat er op een kaartje staat. Je kunt de kaartjes ook dubbel uitprinten. Alle leerlingen krijgen een kaartje. Wanneer iemand in de kring of voor de klas uitbeeldt wat op jouw kaartje staat, loop je naar diegene toe, je kaartje wordt gecontroleerd. Is het goed? Dan mag jij uitbeelden wat op jouw andere kaartje staat.