Zoek

Begrijpend lezen

Het belangrijkste doel van het onderwijs in begrijpend lezen is dat leerlingen vaardigheden en strategieën ontwikkelen, zodat ze goede, zelfstandige lezers worden. Echter: het aanleren van strategieën alleen, leidt niet tot tekstbegrip. Daarom besteed ik tijdens de begeleiding naast het aanleren van strategieën, aandacht aan het ontwikkelen van kennis (taalkennis en kennis van de wereld) en woordenschat. Deze twee pijlers helpen een lezer teksten beter te begrijpen. 

Bij het leren sturen van het leesproces spelen strategieën een belangrijke rol: het is gereedschap dat je als lezer gebruiken kan om teksten te begrijpen. Tijdens de begeleiding komen meerdere strategieën aan de orde: sturingsstrategieën om je leesproces te leren sturen, leesstrategieën om te leren actief te blijven lezen en herstelstrategieën wanneer je een tekst niet meer begrijpt. 

Bij de start van de begeleiding van begrijpend lezen zal er eerst gekeken worden naar het leesniveau en de woordenschat. Daarnaast wordt er gekeken naar hoe uw kind leest. Leest uw kind bijvoorbeeld radend, dan heeft dat invloed op het begrijpen van een tekst. 

Tijdens de begeleiding  maak ik gebruik van verschillende methodes en materialen, waaronder Nieuwsbegrip, Kidsweek, Close Reading, Grip op lezen, Blink.