Zoek

Advies

Voor ouders

Onderwijsbox kan een mediërende rol spelen in gesprekken tussen ouders en school. Hierbij kan gedacht worden aan begeleiding, bemiddeling en advies bij het helpen vinden van de juiste begeleiding voor uw kind binnen of buiten de school. 

Tevens kan er geholpen worden met het voorbereiden van gesprekken op school of andere instanties. 

Voor scholen

Onderwijsbox biedt coaching, advies en begeleiding in het basisonderwijs. Hierbij kan gedacht worden aan hulp voor leerkrachten en intern begeleiders bij het opzetten, begeleiden en verzorgen van effectief spellingonderwijs of passend onderwijs voor meer/hoogbegaafde kinderen. 

Tevens kan er begeleiding geboden worden aan (startende) intern begeleiders en leerkrachten.

Ook voor uitvoering van arrangementen op school kunt u bij Onderwijsbox terecht. Er kan meegedacht worden over de wijze waarop een arrangement zo effectief mogelijk vertaald kan worden naar praktische onderwijsbegeleiding of gerichte behandeling. 

Invulling van een arrangement kan gericht zijn op:

  • Remedial Teaching op diverse vakgebieden
  • Verbeteren van werkhouding, taakgerichtheid, planning
  • Ontwikkelen en begeleiden van een groeimindset
  • Stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfbeeld